Allen & Lande – Lady of Winter – BG subs


Lady Of Winter – Кралица на зимата превод – Sunny & слайд – Mariola Уловена със замръзнала усмивка – снежинка във вятъра… Тя е вътрешно студена като лед. Родено през зимата дете, мечтаеш ли за пролетта,
когато птичките започват да пеят? Сребърна луна на небето, самотен свидетел на нейното тихо ридание… Кралице на зимата, аз те чаках в студа!
Сега моята любов остарява… Кралице на зимата, ще ми покажеш ли някога светлина
или е мрак зад твоята белота?! Зимна кралица – кристални сълзи в сянката нарисувана наблизо,
ще ми покажеш ли всички свои страхове?! Вторачена в леда и снега, очакваш ли да видиш топлина,
за да разтопи леда отдолу – Връщайки обратно слънцето в небето, Разтопявайки душите, докато Тя избледнее и умре!? Кралице на зимата, аз те чаках в студа!
Всички тези години видях като на длан… Кралице на зимата, някога ще ми донесеш ли светлина
или е мрак зад твоята белота!? Замръзвам в твоята нощ! Още се скитам, без да виждам… Кралице на зимата, копнееш ли да изгориш,
когато изгарящото слънце се завърне?! Кралице на зимата, има нещо във въздухът,
като звуци на Halestorm навсякъде! Кралице на зимата, – аз те чаках в студа
и остарях! Кралице на зимата, ще ми върнеш ли някога светлината
или това е само мрака зад твоята белота!? Кралице на зимата, някога копнееш ли за пролетта,
когато птиците започват да пеят??!!

2 thoughts on “Allen & Lande – Lady of Winter – BG subs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *