ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಕ್ರೋಶ..! | Power TV News

27 thoughts on “ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಕ್ರೋಶ..! | Power TV News

  1. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ ಎಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ

  2. The rebels are against the mythri gov n their looting business. The credit for the downfall goes to them
    They are fed up of the fighting n dirty politics of mythri. People welcome this down fall n welcome the new bjp gov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *